Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 2.7Kw formada per 6 panells solars a Aiguaviva (Girona).