Nova instal•lació fotovoltaica per autoconsum de 10kw a l’ajuntament de Parlavà (Girona)