Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 2.4Kw a Alcanar (Tarragona).