Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 2.7 kw formada per 6 panells solars a Amposta (Tarragona)