Nova instal•lació fotovoltaica de 3.2Kw a Amposta ( Tarragona) formada per 8 panells solars.