Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 2.4 kw formada per 6 panells solars a Arenys de Munt (Maresme)