Nova Instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 4.5KW formada per 10 Panells solars a Argentona (Barcelona)