A Mateu Nierga també realitzem altres projectes 👇👇

Caldera de Biomassa amb una potència instal·lada de 200 kW i alimenten una escola, un Institut i el pavelló municipal.