Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 5.4Kw formada per 12 panells solars a Cassa de la Selva(Girona).