Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 4.5 kw amb un total de 10 plaques a Cassa de la Selva (Girona).