Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 30 Kw a Cassa de la Selva (Girona).