Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 2.5 kw amb un total de 6 plaques a Cassa de la Selva (Girona).