Instal·lació realitzada al Prat del Llobregat

Instal·lació Fotovoltaica de 720KWn i 810 KWn en dues cobertes una de 20.428 m² i l’altre de 38.012 m²