Nova instal•lació fotovoltaica per autoconsum de 2kw a GIrona.