Nova instal-lació fotovoltaica a coberta de 3.6Kw formada per 8 plaques a Jafre (Girona)