Nova Instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 3.6Kw formada per 8 Panells solars