Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica por autoconsum de 3.2Kw a Miami Platja (Tarragona).