Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 10kw amb un total de 26 plaques a Parlava (Girona).