Nova Instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 3kw a Riudellots de la Selva (Girona).