Nova instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 2.25 kw a Sabadell (Vallés Occidental)