Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 1.8Kw formada per 4 panells solars a Sant Jordi Desvalls(Girona).