Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 3.6Kw formada per 8 panells solars a Sta Maria de Palautordera (Barcelona)