Instal·lació 110 kW sobre coberta en naus industrials a Barcelona (Sector maquinista)