Nova instal·lació de planta solar fotovoltaica per autoconsum de 3.150kw formada per 7 panells solars a Tiana(Barcelona).