Nova instal•lació fotovoltaica per autoconsum de 20kw a Tiana.